Stilgezet: Ezechiël 3:19 - Veel te zwaar

Meditatief
beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Ezechiël 3:19

Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt en hem zegt dat hij tot inkeer moet komen en hij gaat toch voort op zijn goddeloze weg, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood, maar zul jij het er levend afbrengen.

Dit is een zwaarbeladen uitspraak. Als jouw eigen leven afhangt van de waarschuwingen die jij durft uit te delen, dan word je toch heel onzeker! Want wanneer waarschuw je genoeg? Wanneer durf je echt te zeggen waar het op staat? Ik draai er vaak omheen, ik wil tactisch zijn en mensen niet overdonderen. Ik wil rekening houden met zwakheden – ik heb zelf immers ook zoveel zwakheden. Ik wil mezelf niet boven anderen verheffen, want ik weet ook dat dat juist tegendraads werkt.

Dus als iemand niet luistert, kan dat ook komen doordat ik verkeerd gewaarschuwd heb. Of niet genoeg. HEER, dan is mijn schuld veel te groot!

Of – stierf Christus ook voor deze schuld?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?