Stilgezet: Ezechiël 3:1 - Pijn

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Ezechiël 3:1

Dit stond op de boekrol te lezen: Klaagliederen, en gezucht en gesteun. De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.’

Als Ezechiël bij zijn medeballingen komt met een boodschap van de HEER, dan klinkt dat dus ongeveer zo: ‘Dit zegt God de HEER! Wat een ellende, wat een pijn …’

Dat is niet wat je horen wilt. Je wilt troost en bemoediging ervaren. Maar de HEER wil eerst laten horen hoeveel pijn Hij heeft. Pijn over de liefdeloosheid en de arrogantie en dat brutale niet-willen. Ook pijn over het oordeel, dat Hij zelf gaat voltrekken. Blijkbaar is het godsbeeld van Israël zo, dat Gods verdriet er niet in past. De HEER is groot en sterk, Hij zorgt voor ons, Hij maakt alles weer goed.

Maar de HEER zegt: voel eerst eens die intense pijn over alles wat kapot is. En over ieder die kapot maakt.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?