Stilgezet: Efeziërs 3:6 - Familie

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Efeziërs 3:6

(Dit mysterie:) de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

Als een heer des huizes overlijdt, erven zijn kinderen doorgaans het leeuwendeel. Vaak laat zo’n heer ook wel een bedragje na aan zijn trouwste slaven. Maar denk je in dat die heer al zijn knechten evenveel wil nalaten als wat zijn kinderen krijgen. Dat zou iedereen zwaar overdreven vinden. En stel dat hij dan ook besluit dat die knechten voortaan deel uitmaken van de familie!

Dat is precies wat God gedaan heeft in de eerste eeuw van onze jaartelling. Er kwamen zomaar ineens een heleboel erfgenamen bij. En die maakten meteen ook deel uit van zijn Familie. En alles wat Hij ooit aan zijn Familie had beloofd, gold nu volledig ook voor hen.

Hoe is het mogelijk! Ja, dit is echt een mysterie. 

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?