Stilgezet: Efeziërs 3:18 - Groot denken

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Efeziërs 3:18

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen ...

Gods plannen zijn zo hoog, ze gaan zo diep, ze reiken zo ver – daar kun je in je eentje nooit bij. Dat past niet in je voorstellingsvermogen. Je bent tenslotte maar een klein mensje, en je bent net in dat bepaalde gezin opgegroeid, je ging als kleuter mee naar net díé kerk. Die eerste indrukken zijn zo bepalend voor de rest van je leven. Ook voor je denken over Gods plannen. Vaak staat daarin onbewust je eigen leven of jouw gemeente daarin centraal. Terwijl je wel weet dat God niet zo klein is. Wat is het mooi en vormend om elke zondag in te stemmen met een wereldwijde en eeuwenoude geloofsbelijdenis!

Ja, laten we groot denken van Gods plannen. Laten we met vreugde aan elkaar vertellen wat Hij doet in andere landen – en bij die vreemdelingen bij ons in de straat.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?