Stilgezet: Efeziërs 2:7 - Rijk

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Efeziërs 2:7

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.

We zullen nog eens wat beleven! We leven nu in de 21e eeuw, maar er zullen nog talloze eeuwen komen – misschien van deze oude aarde, maar in elk geval van de nieuwe. En al die eeuwen door staat één ding centraal: Gods genade. Een Gods-grote genade, en dus wordt het nooit saai. Want zijn genade voor zondaars is hier al zo veelkleurig. Die blijkt in krachtdadige bekeringen, maar ook in zo’n klein verzoenend gebaar van man en vrouw naar elkaar. In elke traan van berouw, in elk gemeend sorry, in elke keer dat je overeind geholpen werd na een diepe val en een nieuwe kans kreeg. Genade is híér al zo verrassend. Maar straks zal zijn genade flonkeren als een edelsteen met duizenden facetten. En elke morgen zal ze overweldigend nieuw zijn.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?