Stilgezet: Efeziërs 1:11 - Erfgenamen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Efeziërs 1:11

In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld ...

Het werkwoord dat gebruikt wordt, heeft te maken met het woord voor ‘lot’, maar dan ook voor het toegewezen lot, het erfdeel. Je zou dus kunnen vertalen: In Hem zijn wij als erfgenamen aangewezen. Dat is dus het volgende cadeau dat we van God gekregen hebben. Maar is dat zo nieuw? Cadeau 2 was toch al dat we kinderen van God mogen zijn. En als je een kind bent, dan ben je toch een erfgenaam? Nu, dat ligt er maar aan. Als je later geadopteerd bent, dan moet je nog maar afwachten of je volledig mag delen in de erfenis. Maar God heeft gewild, bewust gewild, dat we volledige rechten kregen. In de nieuwe wereld die Hij gaat maken krijgen we gegarandeerd een vaste plek. Zo vast als erfgrond.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?