Stilgezet: 2 Samuël 5:9 - Extra muur

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 5:9

David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburcht. Hij liet een muur bouwen die liep van het Millo-bolwerk tot aan het paleis.

De heuvel waarop de burcht Jebus stond had aan alle kanten steile hellingen. Alleen aan de noordkant liep de helling veel minder steil af naar een dal. Die minder steile helling was het zwakke punt in de verdediging. De Jebusieten hadden hem steiler gemaakt door tegen de helling op een vestingwerk te bouwen. Men vermoedt dat dit het Millo-bolwerk was. Millo betekent zoiets als ‘opvulling’: de ruimte tussen de nieuwe muur en de heuvel vul je op met puin. Wat tegelijk bovenaan voor meer ruimte zorgt. Kennelijk heeft David boven op die opvulling nog weer een extra muur gebouwd, die helemaal aansloot bij de burcht.

Denk je in, de stad die altijd een machtig heidens bolwerk was geweest, werd nu een centrum van bedrijvigheid voor Israël. 

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?