Stilgezet: 2 Samuël 5:8 - Lammen en blinden

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 5:8

‘… En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart.’ Daarom zegt men: Lammen en blinden, die komen het huis niet in.

Eerst schrik je van deze uitspraak van David. Ja, in veel oosterse culturen worden gehandicapten weggestopt, omdat ze een schande voor de familie zijn. Zou David ook zo redeneren? Maar wacht even, later zal hij de kreupele Mefiboset een ereplaats geven aan de koninklijke tafel. Dan kán hij dit toch niet letterlijk bedoeld hebben?

Het is dan ook een reactie op wat ze daar in Jebus riepen. ‘David komt er bij ons niet in! Lammen en blinden houden hem tegen!’ Dan houdt David die Jebusieten aan hun woord: ‘Jullie zijn inderdaad lam en blind, bewust blind voor wie ik ben, voor wie de HEER is. En dan hoef ik jullie niet. Reken niet op een verbond.’ Wie zich niet overgeeft aan deze HEER, die komt het huis van David niet in. 

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?