Stilgezet: 2 Samuël 5:3 - Waargemaakt

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 5:3

De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David ten overstaan van de HEER een verdrag met hen, en zij zalfden hem tot koning van Israël.

Na een voorbereidend gesprek komen alle stamhoofden van Israël dan eindelijk in Hebron bij elkaar om David tot koning van heel het volk te zalven. Uit 1 Kronieken 12 blijkt dat dit een enorm feest was van drie dagen, waarvoor tienduizenden uit heel Israël naar Hebron kwamen. Het krioelde op de heuvels rond de stad! En ze kwamen vooral als legereenheid. David was niet allereerst de koning die recht over hen zou spreken, David zou weer hun grote leider in de strijd zijn.

Maar hij was allereerst de gezalfde van de HEER. Daarom legt onze tekst er alle nadruk op dat de zalving ten overstaan van de HEER gebeurde, voor het altaar. Want dat was de diepste vreugde: dat de HEER het eindelijk waarmaakte. 

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?