Stilgezet: 2 Samuël 5:2 - Lastige positie

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 5:2

De HEER heeft u beloofd: Jij zult mijn volk, Israël, weiden; jij zult vorst over Israël zijn.

Dat zeggen de leiders van Israël tegen David. Maar dat zeiden ze niet tegen Saul, toen Saul zijn wilde beschuldigingen uitte tegen David. Wisten ze dat toen nog niet? Of verdachten ze David ervan dat hij deze profetie zelf bedacht had om een opstand te rechtvaardigen? Maar ja, nu na zoveel jaren David inderdaad in Hebron op de troon zit, nu moet het toch wel waar zijn geweest …

Ach ja, hun positie wás ook lastig geweest al die jaren. Ze beseften heus wel, dat Saul aan het doordraaien was. En dat het niet zou helpen om hem de realiteit voor te houden. En dan daarbij, Saul wás Gods gezalfde. En zolang Saul nog een zoon had …

Misschien is dat ook de reden dat David zo mild reageert op deze late erkenning. Ook in die halfslachtigheid wil hij de hand van de HEER zien.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?