Stilgezet: 2 Samuël 5:10 - Nieuw

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 5:10

In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want de HEER, de God van de hemelse machten, stond hem ter zijde.

Voordat de geschiedschrijver de verdere gebeurtenissen beschrijft, geeft hij eerst in één zin een karakterisering van Davids regeerperiode: hij werd in de loop der tijden steeds machtiger. Dat was in sterke tegenstelling tot zijn voorganger Saul, die zo goed begonnen was en later alleen maar verloor en nog meer verloor. In Israël was het gejuich dus al jaren geleden verworden tot sceptisch gemopper. Zeg maar de sfeer van het Europa van nu, waarin niemand meer gelooft dat er ooit weer echte vooruitgang zal komen, hoe hard beleidsmakers dat ook roepen.

En toen gaf de HEER aan Israël een nieuwe koning, David. En al snel zwegen de sceptici. Want ze zagen dat de Almachtige echt iets nieuws kon brengen.

Want de HEER staat nog altijd boven alle beleidsmakers.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?