Stilgezet: 2 Samuël 4:12 - Koninklijk

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 4:12

Het hoofd van Isboset werd begraven in het graf van Abner in Hebron.

David had dit hoofd ook terug kunnen sturen naar Mahanaïm, waar men het bij het lichaam van Isboset had kunnen begraven, op de plek waar hij een paar jaar koning was geweest. Dat had David ook vol respect kunnen doen. Hoewel, je weet maar nooit hoe de situatie is in Mahanaïm. Zijn daar geen opportunisten die het koningschap claimen?

David kiest ervoor om de begrafenis voor eigen rekening te nemen. Deze zoon van Saul verdient een koninklijke begrafenis, niet de verwarring van een hof in paniek. Daar gaat dus weer een rouwstoet door Hebron, naar de bekende plek waar onlangs Abner begraven is. Je mag aannemen dat er dan evenveel publieke rouw gehouden wordt. Laten ze in Mahanaïm maar horen dat David hun koning in ere houdt. Misschien gaat er dan een vijandbeeld aan het wankelen. 

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?