Stilgezet: 2 Samuël 3:19 - Ook Benjamin

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 3:19

Abner sprak ook met de Benjaminieten. Daarna ging hij naar Hebron om David mee te delen wat de Israëlieten en ook de stam Benjamin hadden besloten.

Als je met de leiders van Israël praat over een ommezwaai zodat ze voortaan David erkennen,

dan krijg je de meeste tegenstand van Benjamin. Logisch. Benjamin heeft heel wat te verliezen:

Saul was hun stamgenoot, hún koning. Talloze families binnen de stam waren op de een of

andere manier aan hem verbonden door hoge posities aan het hof. Jarenlang was Benjamin het centrum van Israël. En ook al is Saul dood en ook al is het hof nu verplaatst naar de andere kant

van de Jordaan, nog steeds zit er een zoon van Saul op de troon. Er is nog hoop! Reken maar dat Abner flink heeft moeten praten om de leiders van Benjamin mee te krijgen. En dit gaat nog jaren pijn opleveren binnen deze stam …

Zal David daar rekening mee houden?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?