Stilgezet: 2 Samuël 1:15 - Vonnis

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

2 Samuël 1:15

Hij riep een van zijn dienaren bij zich en beval: ‘Kom hier, dood hem.’ En de dienaar stak hem dood …

Het is David, natuurlijk. Maar toch: mag dit zomaar? Die Amalekiet had koning Saul gedood, ja (althans, dat zei hij zelf). Maar mag jij hem dan zomaar doden? Moet je de wraak niet aan God overlaten?

Het heeft er natuurlijk mee te maken dat David zelf al jaren vol eerbied geweest is voor Gods gezalfde, zelfs toen Saul zijn roeping losliet. Hij had Saul kunnen doden, twee keer zelfs, maar hij wist tot in zijn botten dat dat verkeerd was. Omdat Saul onder Gods speciale bescherming stond. Dat leerde hij zijn mannen, dat ademde hij uit bij elke beslissing. En zou hij dan als leider deze moordenaar in leven laten?

Maar het is geen persoonlijke wraak. Daarom moet een dienaar het vonnis voltrekken.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?