Kibbelende natuurliefhebbers

Steeds meer ooit (bijna) uitgestorvendieren worden opnieuwuitgezet in de Nederlandsenatuur. Met wisselend succes. Enhet zorgt voor een tweestrijdtussen natuurliefhebbers, zo laatZembla vanavond zien. |beeld screenshot Media
Steeds meer ooit (bijna) uitgestorvendieren worden opnieuwuitgezet in de Nederlandsenatuur. Met wisselend succes. Enhet zorgt voor een tweestrijdtussen natuurliefhebbers, zo laatZembla vanavond zien. |beeld screenshot

Steeds meer ooit (bijna) uitgestorven dieren worden opnieuw uitgezet in de Nederlandse natuur. Met wisselend succes. En het zorgt voor een tweestrijd tussen natuurliefhebbers, zo laat Zembla vanavond zien.

De bever, de otter, het korhoen, de korenwolf en de wisent. Ze waren (zo goed als) uitgestorven in Nederland. Maar natuurbeschermers zetten deze dieren steeds weer opnieuw uit in de natuur om zo, naar eigen zeggen, de biodiversiteit te behouden. Dat gebeurt met wisselend succes Zo kan de korenwolf, de Limburgse hamster, alleen in het wild overleven dankzij een fokprogramma. Uitgezette otters worden aan de lopende band doodgereden. Opnieuw ingebrachte korhoenders vallen ten prooi aan roofdieren. Zembla onderzoekt waarom ondanks slechte resultaten toch wordt doorgegaan met het herintroduc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?