Geld voor aanpak extremisme internet

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Den Haag

Het kabinet gaat extra investeren in de bestrijding van extremisme op het internet. Dat wordt betaald uit de 13 miljoen euro die het kabinet structureel extra heeft vrijgemaakt voor de aanpak van terrorisme en extremisme. Verder wordt er meer ingezet op onderzoek naar salafisme – een fundamentalistische stroming binnen de soennitische islam – en radicalisering. Ook gaat er meer geld naar de aanpak van de financiering van terroristen, deradicalisering, re-integratie en de strafrechtelijke aanpak. De inzet staat in de notitie Integrale aanpak terrorisme waarmee de ministerraad vrijdag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?