Volksgezondheidsbeleid vooraf toetsen op milieueffect

DEN HAAG - Moet in het volksgezondheidsbeleid meer dan nu rekening worden gehouden met de negatieve gevolgen voor dieren en de natuur? Drie adviesraden van de overheid hebben een essaybundel hierover samengesteld die vanmiddag wordt gepresenteerd.

Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen om gezondheidsredenen adviseren tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van afvalstoffen van medicijnen die de waterkwaliteit aantasten? Het zijn voorbeelden van kwesties die in Nederland onderbelicht blijven, omdat ze op het raakvlak van drie verschillende beleidsterreinen liggen: volksgezondheid, dierenwelzijn en natuurbeheer. Drie adviesraden van de overheid willen daarin verandering brengen. Ze hebben op initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de essaybund …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?