Schenken zonder te geven

Door een deel van je vermogen te schenken op papier, hoeven erfgenamen minder belasting te betalen wanneer je overlijdt. Maar let op, deze fiscale constructie heeft ook nadelen.
profijt Als je normaal iets weggeeft, ben je het kwijt. Zo niet bij een papieren schenking. De gulle gever houdt het geld fijn zelf, maar zet op papier dat hij een bedrag schuldig is aan bijvoorbeeld zijn kinderen. Het bedrag wordt pas echt van de rekening afgeschreven als de gever overlijdt. Dit is een fiscaal trucje. De schenker bouwt een schuld op, waardoor zijn vermogen daalt. De erfbelasting wordt daarmee ook lager. De erfgenamen hoeven over de schenking op papier geen erfbelasting te betalen.Deze constructie is bijvoorbeeld interessant voor ouders die hun geld in hun woning hebben …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?