Medisch specialist gaat op de kleintjes letten

DEN HAAG - Medisch specialisten moeten helpen de zorg betaalbaar te houden. Ze horen daarbij beter op de kleintjes te gaan letten. Dat kan door vaker de effectiviteit van hun behandelingen te meten en standaard de beste methode in te zetten. Want dat leidt tot minder complicaties en lagere kosten, is de verwachting.

Dit staat in het rapport De Medisch Specialist 2015, geschreven door een projectgroep in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten en wetenschappelijke artsenverenigingen. Daarin wordt geschetst hoe een medisch specialist in 2015 te werk moet gaan. Zo moeten ouderen die vaak aan meerdere ziekten lijden een specialist toegewezen krijgen die de zorg voor hen regisseert. Deze regisseur zorgt er dan voor dat artsen van verschillende specialismen tot één behandelplan komen waarin ook de nazorg en de revalidatie worden opgenomen. Dit voorkomt dat de patiënt onbegeleid door het systeem wor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?