Een eeuw vrouwenbeweging Passage: veilige leerplek

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Heeft een beweging voor christenvrouwen nog een functie? ‘Ik steek er elke keer weer wat van op.’ De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage bestaat dit jaar een eeuw. Er zijn honderden afdelingen in het land, maar het ledental (nu 11.000) neemt af en jonge vrouwen zoeken andere netwerken.

De voorbereidingen voor een jubileumviering in de Jaarbeurs op 1 oktober zijn al in volle gang. En deze en volgende maand zijn er verspreid over het land regionale bijeenkomsten die in het teken staan van het eeuwfeest van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Sprekers, muziek, soms zelfs toneelstukjes – het is een beproefd recept voor veel bijeenkomsten van Passage. Daar bovenuit gaat de onderling ontmoeting, op basis van een christelijke grondslag. De pijlers van de beweging zijn dan ook: hart voor de samenleving, oog voor de naaste dichtbij en ver weg en gevoel voor cultuur.

In …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?