De werkvloer: Plannen

Er moet een stage-beleidsplan komen. En een beleidsplan identiteit. En een beleidsplan ICT. Een beleidsplan sportklas. Een beleidsplan entreeopleidingen. Een projectplan arbeidstoeleiding. Een implementatieplan Presentis (ons nieuwe leerlingvolgsysteem). Een projectplan leerlijnen rekenen en taal. Een projectplan Individueel Ontwikkel Plan (IOP). Een plan van aanpak onderhoud plein en tuin. Een plan van aanpak gezonde school, met daarbij het rookbeleid met passend tijdspad. Een SchoolOndersteuningsProfiel, in het kader van passend onderwijs. Een P&R-plan. En last but not least het updaten van ons Schoolplan.

Gelukkig hebben we een kwaliteitsmedewerker. Die een format aanlevert, ons slimme vragen stelt. Die in een moordend tempo de plannen van een uniforme layout voorziet. We bevinden ons zogezegd in de fase van het implementeren en borgen. De losse eindjes aan elkaar knopen. De breinaald erdoor. We ontvangen zelfs een visitatiecommissie die onze missie, visie, en kernwaarden gaat beleven en bevragen. De praktijkonderwijsleerling leren we ook plannen. Hij maakt met de mentor een IOP voor ongeveer een half jaar. Met doelen die regelmatig bijgesteld moeten worden. Elk half jaar wordt dat IOP …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?