De vrijheid van godsdienst is een broos bezit

Op 1 januari 1957 werd de AOW ingevoerd. Niet tot ieders genoegen. Zo was er een predikant die vond dat uitsluitend de kerk in zijn ouderdomsvoorziening had te voorzien. Hij weigerde daarom AOW-premie af te dragen. Daarop hield de fiscus extra inkomstenbelasting in. Daarin zag de predikant een aantasting van het recht zijn godsdienstige overtuiging tot uiting te brengen.

Uiteindelijk boog de Hoge Raad zich over de kwestie. Die overwoog onder andere dat de godsdienstvrijheid niet inhoudt, dat het eenieder zou vrijstaan zich te onttrekken aan de wet vanwege gewetensbezwaren.De vrijheid van godsdienst is groot, maar niet onbeperkt. Dat blijkt uit Art. 8 van de Grondwet (Gw):,,Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. ,,De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?