Ria Borkent: Neem rustig de tijd

Ria Borkent |Beeld Carel Schutte Interviews
Ria Borkent |Beeld Carel Schutte

In gemeenten met een hoog 'spijkerbroekengehalte' leeft het nieuwe Liedboek niet, weet dichteres Ria Borkent. Geeft niks. Mooie liederen vinden hun weg wel.

Het 'oude' Liedboek voor de kerken hield bij Gezang 491 op. De nummering in het nieuwe Liedboek gaat tot boven de duizend - 1056 om precies te zijn. Dat aantal schrikt sommige kerkmensen misschien af, vooral wanneer ze zijn opgegroeid met alleen de psalmen of gezangen mondjesmaat. Maar, zegt dichteres Ria Borkent, de Bijbel vertelt van koning Salomo dat hij 'duizend vijf liederen' dichtte. 'En dat wordt gezegd in het kader van zijn grote wijsheid! Met zo veel liederen kan de veelkleurigheid aan de orde komen, de lengte en breedte, hoogte en diepte van God en wat Hij daarin aan ons geeft …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?