Ziekenhuis in Goes onder toezicht inspectie

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes is onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat de patiëntveiligheid beter wordt gewaarborgd. Het verscherpt toezicht betekent dat de inspectie onaangekondigde en aangekondigde bezoeken aan het ziekenhuis zal brengen.

Alle ziekenhuizen in Nederland moeten dit najaar voldoen aan de voorwaarden voor patiëntveiligheid die in het veiligheidsmanagementsysteem staan. De inspectie voorziet dat het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis dit niet gaat halen.

Het ziekenhuis geeft onvoldoende invulling aan het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn, meldt de IGZ. Er bestaat ook twijfel of het ziekenhuis in staat is om dit wel voor elkaar te krijgen. Het verscherpte toezicht wordt opgeheven als de inspectie vaststelt dat het beleid voor patiëntveiligheid zodanig is verbeterd dat het ziekenhuis voldoet aan de eisen.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?