Zesje voor publieke sector Nederland

Nederland scoort slecht op het gebied van zorg, veiligheid en milieu. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek naar de prestaties van de publieke sector van 28 landen, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP vergeleek 28 ontwikkelde OESO-landen over de periode 1995-2009 en keek daarbij naar de relatie tussen de prestaties van de publieke sector en de daarvoor ingezette middelen en het vertrouwen van de burgers in de overheid. De landen werden beoordeeld op negen publieke diensten: onderwijs, zorg, sociale veiligheid, huisvesting, sociale zekerheid, economie, milieu, cultuur en het openbaar bestuur. Uit de vergelijking kwam naar voren dat Nederland een onvoldoende scoort op de gezondheidszorg (4,6), sociale veiligheid (3,3) en het milieu (3,6). Nederland doet het goed als het gaat om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?