Ymere onder verscherpt toezicht

Woningcorporatie Ymere is onder verscherpt toezicht gesteld. De toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), heeft die maatregel opgelegd na een analyse van de jaarcijfers over 2011. De Amsterdamse corporatie, die met ongeveer 76 duizend verhuurde woningen een van de grootste van Nederland is, claimt financieel gezond te zijn.

Het toezicht is onder meer verscherpt vanwege de boekhoudmethode voor het vastgoed, het teruglopende vermogen, de aard en omvang van de leningportefeuille en de kwaliteit van de aangeleverde informatie. In tegenstelling tot veel andere woningbouwcorporaties heeft Ymere haar vastgoed tegen marktwaarde in de boeken staan. Door de dalende huizenprijzen daalt daardoor ook het vermogen dat Ymere in de boeken heeft staan. Dit is een van de redenen dat Ymere over 2011 een verlies leed van 330 miljoen. Het CFV is bezorgd dat de dalende huizenprijzen de financiële situatie van Ymere verder aant …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?