Wet topinkomens uitgebreid

De wet die topinkomens in de publieke en semipublieke sector aan banden moet leggen, strekt zich verder uit over organisaties in de private sector dan de bedoeling was. Dat levert problemen op voor de uitvoerbaarheid van de wet, schrijft de Raad van State in een zogeheten voorlichting aan de Eerste Kamer, die vrijdag is gepubliceerd.

De Tweede Kamer stemde eind vorig jaar in met de wet, waardoor salarissen in de publieke sector voortaan maximaal 130 procent van het salaris van een minister mogen bedragen. Het wetsvoorstel werd op een aantal punten gewijzigd, onder meer omdat de Kamer een aantal amendementen indiende. De Raad van State heeft de gevolgen van deze wijzigingen in kaart gebracht op verzoek van de senaat. Daaruit blijkt dat het wetsvoorstel zich meer en indringender dan in de oorspronkelijke opzet het geval was, gaat uitstrekken over organisaties in de private sector. In het bijzonder gaat het om de uitbr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?