Weinig derivaten bij overheden

Een klein deel van de gemeenten, provincies en waterschappen is in het bezit van derivatencontracten om renterisico's af te dekken. De risico's zijn gering. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) in antwoord op Kamervragen.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had gevraagd hoeveel lagere overheden in het bezit zijn van derivaten, contracten die soms enorme financiële risicos met zich mee kunnen brengen. Plasterk meldt dat 26 gemeenten, twee provincies en vijf waterschappen derivaten hebben. Daarnaast zijn er nog tien samenwerkingsverbanden van lagere overheden die zulke contracten hebben afgesloten. Volgens Plasterk gaat het om relatief weinig overheden, en zijn de risicos van de contracten gering. Hij gaat de komende tijd bezien of de regels voor het gebruik van derivaten door lagere overheden moeten worden aange …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?