Waterschappen op scherp om stijgende water

De waterschappen langs de kust maken zich op voor hoogwater als gevolg van de storm in combinatie met springtij. Op sommige plaatsen wordt dijkbewaking ingesteld en worden keermuren en sluizen gesloten om wateroverlast te voorkomen. De hoogste standen worden donderdagnacht verwacht in het zuidwesten en het uiterste noordoosten.

Vooral langs de Groningse kust wordt hoogwater verwacht tot vier meter boven NAP. Vanaf 21.30 uur wordt volledige dijkbewaking ingezet, laat waterschap Noorderzijlvest weten. Ook Wetterskip Fryslân gaat donderdagnacht over tot dijkbewaking. De dijken langs de Nederlandse kust zijn berekend op een waterstand van ongeveer vijf meter boven NAP. Dijkbewaking is er vooral op gericht kwetsbare plekken of beschadigingen op tijd te ontdekken en waar mogelijk te herstellen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de keermuur bij Den Oever gesloten. Naar verwachting krijgt deze openin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?