Water te vuil voor plant en dier

Het water in Nederlandse plassen en sloten is te vuil voor planten en dieren. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater. Het water is wel schoon genoeg om drinkwater van te maken, om in te zwemmen en voor landbouwgebruik.

Slechts vijf procent van de onderzochte wateren bleek vorig jaar te voldoen aan de ecologische doelstellingen die zijn bepaald om te kwaliteit van het water te verbeteren. Om die ecologische waarde te bepalen wordt onder meer gekeken naar de chemische stoffen in het water en het aantal plant- en diersoorten. De ecologische doelen worden volgens de PBL-onderzoekers niet gehaald doordat er te veel mest in de wateren terechtkomt. Ook de onnatuurlijke inrichting van de Nederlandse natuur speelt een rol. In veel rechtgetrokken beken met steile oevers stroomt het water nauwelijks, waardoor oo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?