VVD wil onderzoek naar hulp bij zelfdoding

Het kabinet moet de juridische mogelijkheden rondom het vraagstuk van hulp bij zelfdoding in kaart brengen. Dat moet duidelijk maken of tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van de groep mensen die een eind willen maken aan hun leven, maar niet in aanmerking komen voor euthanasie, bepleit regeringspartij VVD dinsdag bij monde van Kamerlid Ockje Tellegen.

Het gaat hier om mensen die vinden dat hun leven voltooid is en die de wens hebben op een menswaardige wijze te sterven. Deze mensen hebben daar vaak de hulp van anderen bij nodig, stelt Tellegen. Deze groep valt niet onder de euthanasiewet, omdat zij niet aan de definitie voldoen van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Tellegen komt dinsdag met haar oproep nadat de rechter had geoordeeld dat Albert Heringa zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, omdat hij zijn 99-jarige moeder heeft geholpen bij het plegen van euthanasie. Heringa krijgt echter geen straf. De zaak represe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?