VVD wil invloed verdragen beperken

De VVD wil de grondwet wijzigen zodat het parlement meer zeggenschap krijgt over de reikwijdte van internationale verdragen. Dat betogen fractieleider Stef Blok en de Kamerleden Klaas Dijkhoff en Joost Taverne donderdag op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

De liberalen willen af van de rechtstreekse werking van alle internationale verdragen die in de grondwet is vastgelegd. Hierdoor kunnen rechters bijvoorbeeld wetten toetsen aan het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Door aan de grondwet de zinsnede behoudens voor zover bij wet anders is bepaald wordt de reikwijdte beperkt. Zo blijft de algemene regel bestaan dat internationale regelgeving boven de nationale staat, maar kunnen regering en parlement preciezer aanduiden wat die doorwerking betekent. De liberalen stellen dat de rol van de politiek niet ophoudt bij het ooit eens go …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?