VS roepen op tot beter klimaatbeleid

VS roepen op tot beter klimaatbeleid. |beeld Novum Gratis Nieuws
VS roepen op tot beter klimaatbeleid. |beeld Novum

Klimaatverandering is het meest angstwekkende massavernietigingswapen ter wereld en de internationale gemeenschap moet actie ondernemen om dit te beteugelen. Dat zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry zondag in Jakarta tijdens een toespraak voor Indonesische politici en studenten.Kerry ging frontaal in de aanval tegen mensen die ontkennen dat klimaatverandering plaatsvindt. Hij zei dat zij wetenschappelijke bewijzen manipuleren om maatregelen uit te stellen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Kerry vergeleek ontkenners van klimaatverandering met mensen die zeggen dat de Aarde plat is."We hebben geen tijd om een paar schreeuwerige belangengroeperingen het klimaatdebat te laten kapen", zei Kerry, die stelt dat er nu ingegrepen moet worden. De kosten van niets doen zijn hoger dan die van actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen in te perken, aldus Kerry.De VS zijn samen met China de grootste uitstoters van broeikasgassen. Dit leidt volgens wetenschappers tot droogte, natuurbranden, stijging van de zeespiegel, het smelten van de poolkappen en het uitsterven van bepaalde plant- en diersoorten. Desondanks hamert Kerry al jaren op het belang van een verantwoord en duurzaam klimaatbeleid. Hij wil in 2015 een nieuw internationaal klimaatverdrag sluiten dat het Kyoto-protocol van 1997 moet vervangen.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?