Vrouwen in Saudische adviesraad

Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft vrijdag twee decreten uitgevaardigd waardoor voor het eerst vrouwen worden opgenomen in de Shura Raad. Dertig vrouwen krijgen een plaats in dit 150 leden tellende adviesorgaan, dat wetten toetst en ministers ondervraagt, maar geen wetgevende bevoegdheden heeft.

De leden van de Shura Raad worden voor vier jaar door de koning benoemd. Het decreet komt tegemoet aan de roep om vrouwen een stem te geven in het landsbestuur, maar de koning gaat omzichtig te werk, om het machtige geestelijke establishment niet voor het hoofd te stoten. Vrouwelijke leden van de raad moeten de beginselen van de sharia zijn toegedaan, van onbesproken gedrag zijn en gesluierd gaan. Zij zullen het gebouw van de raad via aparte ingangen betreden en apart van de mannen zitten, gescheiden door een scherm. Via een intern netwerk zullen mannen en vrouwen met elkaar kunnen comm …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?