Vrouw kan formeel op SGP-lijst

De SGP schrapt de formeel-juridische belemmeringen voor vrouwen op kieslijsten. De orthodox-gereformeerde partij handhaaft echter haar opvatting dat vrouwen het regeerambt niet toekomt. Dat meldt partijvoorzitter Maarten van Leeuwen donderdag in het Reformatorisch Dagblad. Eind december neemt het partijbestuur een definitief standpunt in.

Het Europees Hof van de Rechten voor de mens (EHRM) bepaalde in juli dat de SGP vrouwen moet toelaten op kieslijsten. De Hoge Raad was eerder tot eenzelfde oordeel gekomen. Het bestuur van de SGP heeft juristen de consequenties van deze uitspraak laten onderzoeken. Zij concluderen dat het beginselprogramma van de partij, waarin staat dat vrouwen in de visie van de SGP geen politieke ambten mogen vervullen, niet hoeft te worden aangepast. Maar de formeel-juridische belemmeringen in statuten en reglementen moeten wel verdwijnen. Sinds 2006 mogen vrouwen lid worden van de SGP. Een polit …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?