Vreemdeling moet actievere houding aannemen

DEN HAAG Vreemdelingen moeten meer doen om in beeld te blijven bij vreemdelingeninstanties en zo in aanmerking te komen voor de kinderpardonregeling. Dat een vreemdeling alleen te traceren is, is niet genoeg. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld in vier uitspraken.

Staatssecretaris Fred Teeven had in de vier zaken geweigerd om op grond van de kinderpardonregeling verblijfsvergunningen te verlenen omdat de vreemdelingen zich zouden hebben onttrokken aan het toezicht. Dat moet wel, zo staat in de kinderpardonregeling. Een vreemdeling voldoet daar volgens de staatssecretaris aan als hij in beeld is bij de instanties die zich bezighouden met het vreemdelingenbeleid, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Vreemdelingenpolitie of voogdijinstelling Nidos.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?