Vogelwachters gezocht voor Rottum

Staatsbosbeheer zoekt twee vogelwachters voor Rottumeroog. De voorkeur gaat uit naar twee mensen die elkaar al een tijd kennen, aangezien ze geruime tijd op het Groningse Waddeneiland verblijven en daar op elkaar zijn aangewezen. Het gaat om de periode april tot en met juli.

De vogelwachters moeten ervoor zorgen dat vogels rustig kunnen broeden en toezicht houden op bijvoorbeeld zeehondenligplaatsen. Verder moeten ze dagvlinders, broedvogels en de zogeheten hoogwatervluchtplaatsen in de gaten houden, libellen inventariseren en een plantensoortenlijst bijhouden. De tijdelijke eilandbewoners moeten gedurende hun verblijf op Rottum, zoals Rottumeroog ook wel wordt genoemd, ook een aantal excursies leiden en op aanvraag voorlichting geven aan passerende wadlopers. Tot de taken behoort verder een wekelijks rapport aan de boswachter. Staatsbosbeheer is sinds …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?