VNG vraagt onderzoek decentralisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft besloten zelf onderzoek te laten doen naar de gevolgen en uitvoerbaarheid van de extra taken en bevoegdheden die gemeenten krijgen. Het Centraal Planbureau wordt gevraagd dit onderzoek uit te voeren, laat de VNG maandag weten.

Gemeenten krijgen taken overgedragen op het gebied van de jeugdzorg, werk en langdurige zorg. Ze zijn gemotiveerd om de verantwoordelijkheid voor de zogeheten decentralisaties te dragen, maar willen wel op tijd inzicht hebben in wat er op hen afkomt en of het voorstel financieel uitvoerbaar is. Het rijk stelt wel geld beschikbaar, maar vorig jaar ontstond al een conflict over sociale werkplaatsen, omdat hierop tegelijkertijd fors werd bezuinigd. De bedoeling is niet om het proces te vertragen, maar om het te ondersteunen met objectief feitenmateriaal. De algemene financiële positie van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?