VN-commissie eensgezind achter privacyresolutie

De mensenrechtencommissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft eensgezind ingestemd met een resolutie die het recht op privacy verdedigt. De door Brazilië en Duitsland voorgedragen resolutie is gericht tegen de onwettige overheidsspionage, die welig tiert in de digitale wereld van nu. De regeringsleiders van die beide landen zijn vermoedelijk afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

De indieners van de resolutie en hun medestanders willen ieder mens het recht op privacy gunnen. Ze spreken hun diepe zorg uit over de negatieve weerslag die afluister- en gluurpraktijken als die van de NSA kunnen hebben op de mensenrechten, zeker als het op zo grote schaal gebeurt. Uit de eensgezindheid van de mensenrechtencommissie valt op te maken dat de resolutie in december ook eenvoudig een meerderheid van de stemmen behaalt in de Algemene Vergadering. Een resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend, maar heeft als uitspraak van de internationale gemeenschap wel een groo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?