Vluchtelingenstatus kan ook voor homos gelden

Asielzoekers die zeggen dat zij in hun land van herkomst vanwege hun homoseksuele geaardheid worden vervolgd vallen binnen het vluchtelingenrecht van de Europese Unie. Dat betekent dat zij om die reden aanspraak kunnen maken op de vluchtelingenstatus, blijkt donderdag uit een advies van advocaat-generaal Eleanor Sharpston van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het advies volgt op vragen van de Nederlandse Raad van State uit april 2012 over een Europese richtlijn die stelt dat aanspraak kan worden gemaakt op de vluchtelingenstatus als sprake is van vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. De Raad wilde duidelijkheid over de vraag of homoseksuelen een specifieke sociale groep vormen. De vragen hadden in het bijzonder betrekking op de weigering door toenmalig minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) om drie homoseksuele mannen uit Senegal, U …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?