Verzekeraars eisen medische info zieke werknemers

Grote verzekeraars eisen structureel gevoelige medische informatie over zieke werknemers op. Als werkgevers met een verzuimverzekering die gegevens niet leveren, blokkeren verzekeraars zoals Achmea en De Goudse de uitkering, concludeert het televisieprogramma Zembla uit onderzoek.

Verzekeraars mogen geen gevoelige medische informatie verzamelen omdat de vrees bestaat dat zij dan weigeren mensen te verzekeren van wie bekend is dat zij chronisch ziek zijn. Voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens noemt de handelswijze van de verzekeraars volgens Zembla chantage. Volgens hem lokken de verzekeraars iets onrechtmatigs uit. Bij een verzuimverzekering betaalt de verzekeraar het loon van ziek personeel. Om de claim van een werkgever te beoordelen mogen verzekeraars alleen administratieve gegevens opvragen. Het gaat dan om de datum van ziekm …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?