Verwarring over tekst CDA-resolutie

UTRECHT - Op het CDA-congres is verwarring ontstaan over een zin in de resolutie over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In de overwegingen van de resolutie staat: Het uitzetten van deze jonge mensen met of zonder diploma is ongewenst en strookt niet met de CDA-uitgangspunten.
” Die zin lijkt in strijd met het standpunt van de CDA-fractie en met het standpunt van CDA-minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie), die besloten heeft dat de 18-jarige Mauro Manuel moet worden teruggestuurd naar zijn geboorteland Angola. CDA-fractiespecialist Raymond Knops zegt in een reactie: “Zoals het hier staat, klopt het niet. Dit is heel kort door de bocht.” De resolutie werd na een positief advies van het partijbestuur door 85 procent van de stemmers op het congres aangenomen.
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?