Verpleging wil steun bij aanpak slecht gedrag

Verpleegkundigen willen graag duidelijkere regels om slecht functioneren van collega's of artsen bespreekbaar te maken. In een onderzoek van Nivel gaf slechts 26 procent van de ondervraagde verpleegkundigen aan zich gesteund te voelen door de organisatie waarvoor ze werken. Als een organisatie duidelijk maakt wat niet door de beugel kan, maakt dat het makkelijker om wangedrag aan te kaarten, menen de onderzoekers van Nivel.

De organisatie voor onderzoek in de gezondheidszorg liet 254 verpleegkundigen uit reguliere en academische ziekenhuizen deze zomer een vragenlijst invullen. Ruim een derde van hen zei het erg moeilijk te vinden een collega aan te spreken op slecht gedrag. Gaat het om disfunctioneren van een arts, dan is het nog veel moeilijker. Toch heeft 83 actie ondernomen, aldus het Nivel.

Om slecht functioneren bespreekbaar te maken, moet er volgens de verpleegkundigen een goede teamsfeer en aansturing door leidinggevenden zijn. Ook zijn goede communicatie en voldoende goed personeel belangrijk.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?