Verminder afhankelijkheid van Russisch gas

De Europese Unie moet nog voor de winter maatregelen nemen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Door de grote afhankelijkheid kan het Europese statenverband namelijk niet op 'adequate wijze' reageren op de huidige crisis in Oekraïne. Die conclusie trekt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) vrijdag in een rapport.

Van al het gas dat in de EU wordt verbruikt, is ongeveer een kwart afkomstig uit Rusland. In landen in het oosten van Europa is dat zelfs vijftig procent. Die grote afhankelijkheid maakt dat de Europese Unie kwetsbaar is voor politieke druk vanuit Rusland, zo stellen de onderzoekers.

De landen van de EU moeten daarom hun onderlinge pijpennetwerk vergroten en extra te investeren in gasopslag. Goede resultaten zijn al geboekt, maar betere verbindingen tussen Oost- en West-Europa zijn gewenst, zo concludeert de AIV, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?