Verantwoording hulp Haïti kan beter

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn transparanter geworden over de besteding van Giro 555-gelden, maar het kan nog beter. Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer over de besteding van het geld dat is ingezameld na de aardbeving in Haïti in 2010.

De rekenkamer stelt dat de SHO meer inzicht geeft over het geld dat wordt doorgesluisd naar buitenlandse partnerorganisaties. Ook beschrijft de organisatie wat de geplande activiteiten in Haïti waren en hoeveel hiervan daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wel zijn er nog verbeterpunten aan te wijzen. Zo ontbreken in het overzicht van de geldstromen naar buitenlandse partnerorganisaties concrete bedragen, zodat niet duidelijk is welk deel naar welke partner gaat en hoeveel geld in Nederland blijft voor bijvoorbeeld coördinatiekosten. De Rekenkamer adviseert de SHO ook meer openheid van zak …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?