Veel vragen in Kamer over rekenrente

In de Tweede Kamer bestaan nog veel vragen over de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen. Verschillende partijen vragen zich af of die niet te hoog is, bleek donderdag tijdens een overleg met staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom (VVD).

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wees erop dat verschillende experts vraagtekens zetten bij de hoogte van de rente. Het is volgens hem realistischer om uit te gaan van een lagere rente. Jolande Sap (GroenLinks) sloot zich bij Van Weyenberg aan. Dit is naar onze smaak toch echt te hoog gekozen. Ook de VVD, PvdA, CDA en SGP hadden vragen over de hoogte van de nieuwe rekenrente. De Krom presenteerde maandag een nieuwe pakket aan maatregelen, waardoor pensioenfondsen komend jaar niet meer hoeven te korten dan eerder was aangekondigd. Door de aanpassing van de rekenrente naar 4,2 procent wo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?