Veel vaker zelfmoord bij uitkeringsontvangers

Bij mensen die een uitkering ontvangen komt zelfmoord vijf tot acht keer vaker voor dan bij mensen die geen uitkering hebben. Uitkeringsverstrekkers moeten daarom een belangrijkere rol gaan spelen bij het signaleren en verwijzen van mensen met zelfmoordgedachten, concluderen de GGD Den Haag en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een gezamenlijk onderzoek.

In het onderzoek werden demografische en sociaal-economische kenmerken bekeken van de ruim vijftienduizend Nederlanders die tussen 2002 en 2011 zelfmoord hebben gepleegd. Het langdurig niet hebben van een baan blijkt volgens de onderzoekers een belangrijke rol te spelen bij veel zelfmoorden. Mannen met een werkloosheidsuitkering plegen drie keer zo vaak zelfmoord als mannen zonder uitkering. Mannen en vrouwen in de bijstand maken vijf keer zo vaak een eind aan hun leven. Mannen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen plegen vijf keer zo vaak zelfmoord, bij vrouwen is dit acht …
Dit is 31% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?