Veel mis bij vervoer risicostoffen

Bij dertig procent van de vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren blijken de regels te worden overtreden. En als er iets fout gaat, kunnen de hulpdiensten vaak te laat of onvoldoende beschikken over ladinginformatie, waardoor zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Dat meldt het televisieprogramma Brandpunt zondag op basis van cijfers van landelijke controles. De cijfers zijn gebaseerd op controles in 2010 en 2011 van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, douane, KLPD en Defensie. Uit onderzoek in opdracht van het Platform Transportveiligheid blijkt verder dat hulpdiensten vaak niet goed weten wat ze moeten doen bij een ongeluk waar gevaarlijke stoffen bij zijn betrokken. Daar komt nog eens bij dat in het geval van een incident de samenwerking met externe partijen gebrekkig verloopt, waardoor de hulpdiensten vaak te weinig weten over de la …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?