Veel migranten uit Polen en Roemenië

Het merendeel van de migranten die de afgelopen vijf jaar naar Nederland zijn gekomen, is afkomstig uit nieuwe EU-lidstaten zoals Polen en Roemenië. Dat blijkt uit de donderdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde Migrantenmonitor.

Het totaal aantal migranten uit EU-landen nam tussen het eerste kwartaal van 2007 en het eerste kwartaal van vorig jaar toe met ruim 150 duizend tot 587.870. Met 39 duizend migranten is het merendeel van hen afkomstig uit de uitbreidingslanden van de Europese Unie. Het aandeel migranten uit kandidaat-lidstaten als Kroatië en Turkije nam in de afgelopen vijf jaar slechts licht toe, van 196.610 in 2007 tot 198.740 begin vorig jaar. Van alle EU-migranten werkte er in het begin van vorig jaar bijna zestig procent. Dat is hetzelfde aandeel als vijf jaar eerder. Van de migranten uit de nieuw …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?