Vaticaan: kerken moeten misbruik aangeven

Gratis Nieuws
VATICAANSTAD - Katholieke instellingen moeten altijd aangifte doen van een verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen door een geestelijke. Dat geldt ook als een niet-geestelijke die voor de kerk werkt daarvan wordt verdacht.
Dat staat in de richtlijnen voor de bisschoppenconferenties die de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer maandag heeft gepubliceerd. Zij benadrukt dat de parochies, ordes, congregaties en andere katholieke instellingen altijd met de burgerlijke autoriteiten moeten samenwerken bij de aanpak van seksueel misbruik. De Congregatie, die waakt over de zuiverheid van het rooms-katholieke geloof, stelt dat de allereerste aandacht moet uitgaan naar de slachtoffers van misbruik. Niet alleen moet naar hen en hun familieleden worden geluisterd, maar ook moet hun geestelijke en psychische …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?